Hộp bánh trung thu mẫu 6B_06

Giá: Xem chi tiết mẫu

Thông tin Hộp:

  • Kích thước hộp: 36 x 28 x 7.5 cm
  • Chất liệu: giấy C150 bồi Carton lạnh 2mm

Thông tin khay đựng:

  • Kích thước: 35 x 27 x 7 cm
  • Chất liệu: giấy C150 bồi Carton lạnh 2mm