Chuyến thiện nguyện đầy ý nghĩa của anh chị em công ty tại Huế

Một chuyến đi với nhiều cảm xúc, vui có, buốn có, xót xa có. Đây không phải là lần đầu tiên Công ty CVP đến trung tâm, mà là một trong những chương trình của công đoàn công ty CVP tổ chức hằng năm cho nhân viên của mình có cơ hội thực hiện những chuyến đi từ thiện thế này. Tuy vậy, không chuyến nào giống chuyến nào, mỗi lần đi là một cảm xúc khác, một trải nghiệm sống về tình người, tình đời.