Hộp yến sào Y01

Giá: Xem chi tiết mẫu

Thông tin Hộp:

  • Kích thước hộp: 36 x 28 x 7.5 cm
  • Chất liệu: giấy C150 bồi Carton lạnh 2mm

Thông tin Túi:

  • Kích thước: 38 x30 x 9 cm
  • Chất liệu: Giấy Ivory 250 ép kim hoa văn