Hộp bánh trung thu mẫu 4B-04

Giá: Xem chi tiết mẫu

Thông tin Hộp:

  • Kích thước hộp: 27 x 27 x 7.5 cm
  • Chất liệu: giấy C150 bồi Carton lạnh 2mm

Thông tin khay Hộp:

  • Kích thước: 26 x 26 x 7 cm
  • Chất liệu: giấy C150 bồi Carton lạnh 2mm